Per obtenir la aprt teòrica, pots assistir a classes presencials i també online, amb el nostre programa d’autoavaluació Matferline. Oferim una flexibilitat d’horaris per tal de facilitar l’aprenentatge individual.

Amb nosaltres pots obtenir el permís B i també els permisos A1, A2, i A amb Motogrup Formació, amb qui treballem en col·laboració.

Test Matferline