PERMÍS B

Què pots conduir amb el permís B?

  • Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers

  • Autòmobils fins a 8 passatgers que no superin els 3.500 kg de massa màxima autoritzada

  • Autòmobils que no superin els 3.500 kg amb remolc de fins a 750 kg

  • A partir de 3 anys d’antiguitat una motocicleta de 125 cc

Què necessito per treure'm el permís B?

  • Obtenir un certificat mèdic

  • 2 fotos de carnet

  • Fotocòpia del DNI

  • Aprovar 1 examen teòric + 1 examen pràctic de circulació

Pots examinar-te del permís B a partir dels 18 anys.

Altres permisos