PERMÍS AM

Què pots conduir amb el permís AM?

  • Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers

Què necessito per treure'm el permís AM?

  • Obtenir un certificat mèdic

  • 2 fotos de carnet

  • Fotocòpia del DNI

  • Aprovar 1 examen teòric + 1 examen pràctic de circulació

Pots exmaninar-te del permís AM a partir dels 15 anys.

Altres permisos